• Spar op til 50% på salæret

 • Vi sikrer dig den bedste salgsproces, vurdering & pris

 • Fuldstændig gratis & uforpligtende

 • Vi samarbejder kun med de bedste mæglere i dit lokal-område

 • Alle vores mæglere er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

 • Vi hjælper med salg & vurderinger af alle boligtyper

FÅ OP TIL 3 VURDERINGER
FÅ OP TIL 3 VURDERINGER

Vores kunder siger Fremragende  

 

 

 • Spar op til 50% på salæret

 • Vi sikrer dig den bedste salgsproces, vurdering & pris

 • Fuldstændig gratis & uforpligtende

 • Vi samarbejder kun med de bedste mæglere i dit lokal-område

 • Alle vores mæglere er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

 • Vi hjælper med salg & vurderinger af alle boligtyper

FÅ OP TIL 3 VURDERINGER
FÅ OP TIL 3 VURDERINGER

Lokale ejendomsmæglere i Aarhus

Aarhus er Danmarks næststørste og Jyllands største byområde med 282.910 indbyggere. I Aarhus Kommune bor der 352.751 indbyggere. I den større byzone regner Eurostat med et befolkningstal på 845.971. Aarhus er en del af Byregion Østjylland, der med en befolkningstal estimeret til mellem 1,0 – 1,4 mio. er Danmarks største vækstcenter uden for Københavnsområdet.

Byen ligger i Østjylland ved Aarhus Bugt med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne Samsø og Tunø længere borte mod sydøst.

Aarhus fik købstadsrettigheder 2. juli 1441, men byen kan formentlig spores tilbage til midten af 700-tallet. Dens navn kommer af det olddanske Ārōs “Åens Munding”.

Aarhus centrum befinder sig i en ådal ved Aarhus Å, med bydele placeret på bakker langs ådalen. Byens forstæder befinder sig både i højt- og lavtliggende terræn. Nær bymidten findes Riis Skov og Marselisborg Skov i et bakket terræn, og de anvendes traditionelt til rekreative formål. Mod vest i ådalen ligger Brabrand Sø og Årslev Engsø. Mod nord er Aarhus afgrænset af Egådalen, der ligger i tilknytning til Egåen nær Mollerup Skov og Egå Engsø.

Byens indbyggerne kaldes aarhusianere. Aarhusiansk er adjektivet til “Aarhus” og samtidig navnet på den stedlige dialekt (væsentligst rigsdansk med mere eller mindre udtalt østjysk tonefald). Byen skiftede 1. januar 2011 officielt navn tilbage til Aarhus, som også var byens navn før indførelsen af bolle-å med retskrivningsreformen i 1948.

Den 24. august 2012 blev Aarhus sammen med resten af Region Midtjylland udvalgt som europæisk kulturhovedstad i 2017

Smilets by er et kommercielt tilnavn for byen Aarhus, lejlighedsvis benyttet af offentligheden. Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Aarhus Turistforening den 17. marts 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen “Aarhus – Sommerens og Smilets By”.
Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det fordringsfuld eller ligefrem latterligt, hvilket resulterede i at det allerede i 1948 blev afskaffet. Navnet har siden slået an, og er blevet brugt af forskellige medier i omtalen af Aarhus, men har faktisk aldrig været byens officielle slogan.

I 2011 forsøgte man sig med at ændre byens brandingstrategi, så den var mere internationalt orienteret. Man brugte 1 mio. kr. på markedsføring af det nye slogan Aarhus – Danish for progress. Det fængede imidlertid ikke an og i oktober 2014 opgav man det nye slogan og har siden ikke haft noget oficielt slogan, men har i visse internationale sammenhænge brugt udtrykket ‘With Aarhus’.

Aarhus byråd har store planer for byens fremtid. En af planerne er Letbaneprojektet, som skal modernisere den kollektive trafik med genindførelsen af sporvogne. Det er et projekt til mange milliarder kroner, og derfor søges det medfinansieret af staten.

I marts 2010 ytrede borgmester Nicolai Wammen sammen med et flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, De Radikale og SF ønske om, at navnet “Århus” ændredes til det tidligere brugte “Aarhus”. Dette for at imødekomme ønsket om, at byens navn bedre kan begå sig under den stigende globalisering og internationalisering i fremtiden. Navneskiftet blev vedtaget i byrådet 27. oktober 2010, og fik virkning fra 01.01.2011.

Aarhus Kommune består af; Beder, Malling, Borum, Elev, Harlev, Hjortshøj, Hårup, Lisbjerg, Lystrup, Løgten, Mejlby, Mundelstrup, Mårslet, Ormslev, Sabro, Solbjerg, Spørring, Studstrup, Todbjerg, Trige og Aarhus og byens indbyggerne kaldes aarhusianere.

Området inden for Ringgaden betragtes traditionelt som midtbyen. Området er stort set identiskt med postdistrikt 8000 Aarhus C, og kaldes derfor også af de lokale for “C” eller “centrum”.

Undtagelsen er dog Trøjborg, som er en del af midtbyen, men ligger i postdistrikt 8200 Aarhus N. Området uden for ringgaden består af en række bydele , mens de fleste øvrige byer i Aarhus Kommune fungerer som satellitbyer for Aarhus.

Under byggeboomet i 1960’erne og 1970’erne prægede aarhusarkitekten Knud Blach Petersen på afgørende vis byen med sine modernistiske byggerier der bl.a. tæller Gellerupparken, City Vest, Gellerup Kirke, Busgadehuset, Europahuset, Klostervangen, Rundhøjskolen og Skjoldhøjkollegiet.

Af nyere arkitektonisk interessante bygninger kan nævnes Scandinavian Congress Center, Prismet nær Ceres-bryggeriet samt ARoS. En nyere bydel på Aarhus havn under navnet Aarhus Ø er under udvikling i disse år.

Området inden for Ringgaden betragtes traditionelt som midtbyen. Området er stort set identiskt med postdistrikt 8000 Aarhus C, og kaldes derfor også af de lokale for “C” eller “centrum”. Undtagelsen er dog Trøjborg, som er en del af midtbyen, men ligger i postdistrikt 8200 Aarhus N.

Området uden for ringgaden består af en række bydele (forstæder), mens de fleste øvrige byer i Aarhus Kommune fungerer som satellitbyer for Aarhus.

Indre by – Gaden med navnet Volden følger den byvold, der omkransede landsiden af Aarhus i vikingetiden og middelalderen.
Den indre by – altså den oprindelige bykerne – er afgrænset af de tre alléer, Nørre Allé, Vester Allé og Sønder Allé, men i dag medregnes også området omkring Aarhus Hovedbanegård med det nye kvarter Centralværkstedet, området omkring Musikhuset og arealet ned til banegraven.

Lige nordvest for den indre by er Vesterbro, som hovedsageligt består af det såkaldte Øgadekvarter, der har fået sit navn, fordi gaderne er opkaldt efter danske øer. På Vesterbro finder man det stærkt trafikerede Vesterbro Torv, Den Gamle By og Botanisk Have, det gamle Amtssygehus samt den nyere bydel CeresByen som er opstået på grunden for det tidligere Ceres Bryggeri.

Sydvest for den indre by er Frederiksbjerg, som er en selvstændig midtbydel af Aarhus C afskåret fra indre by af banegraven, der er et nedgravet område til togspor. Frederiksbjerg er koblet sammen med indre by via broerne Bruunsbro og Frederiksbro.
Skyline – Kig ud over den højere bebyggelse i indre by

Vest for Frederiksbjerg er området Langenæs. Bydelen blev til i 1950’erne som et resultat af en arkitektkonkurrence, hvor man ønskede at afprøve nye idealer. Området er meget karakteristisk for sin tid, hvor idealet var åbne karreer med lys og luft. Langenæs er en rolig bydel uden gennemgående trafik.

Nord for den indre by er Trøjborg, som i dag er et fashionabelt sted med mange kunstnere, arkitekter og studerende. Bydelen har et stærkt præg af selvstændighed fra resten af midtbyen med et stærkt butiksliv. Møllevangen, som ligger nordvest for centrum, er med mange etageejendomme fra 1940’erne på mange måder en kontrast til Trøjborg. Området med mange almene boliger er ikke fashionabelt og betragtes ikke som en del af indre by.
Aarhus Ø, som kvarteret så ud i august 2015. Byggeriet er endnu (2019) ikke færdiggjort.

Den nordlige del af havnen, som tidligere var containerhavn, bliver til en ny bydel i midtbyen, Aarhus Ø, der skal bestå af flere øer forbundet af broer.

Forstæder – Umiddelbart uden for ringgaden ligger bydelene Christiansbjerg mod nord, Hasle mod nordvest, Åby og Åbyhøj mod vest og Viby mod sydvest. Ringvejen går gennem disse bydele.

I den vestlige del af byen ligger Brabrand Sø, som præger de to forstæder Brabrand og Stavtrup, der ligger henholdsvis nord og syd for søen. Den sydlige del af Brabrand er præget af det naturskønne område, hvilket er en kontrast til Gellerupparken i den nordøstlige del af forstaden.

Nord for Brabrand ligger forstaden Tilst, som er præget af varehuset Bilka og del andre store forretninger. Årslev ligger vest for Brabrand, og de to forstæder er i høj grad sammenvokset. Den centrale trafikale placering tæt på Motorvejskryds Århus Vest præger i dag Årslev og er årsag til, at Bilka har placeret en høj lagerbygning ved forstaden.

Sydvest for Stavtrup ligger forstæderne Kolt og Hasselager, der ofte betegnes som et område kaldet Kolt-Hasselager.
Den nordlige del af byens omkreds udgøres af satellitbyerne Lystrup, Hjortshøj og Løgten-Skødstrup samt Aarhus-forstæderne Vejlby, Skejby, Risskov, Egå og Skæring, hvoraf de tre sidstnævnte ligger ud til Aarhus Bugt.

Dette område har sammen med området ved Strandvejen syd for centrum de mest attraktive beliggenheder for boliger. I den sydlige del af Aarhus ligger forstæderne Holme, Højbjerg og Skåde.

Et af byens mange erhvervsområder har til huse omkring forstaden Slet, som ligger i den sydvestlige del af Aarhus.

Der er mange seværdige museer i Aarhus. Især ARoS, Den Gamle By og Moesgård Museum med Grauballemanden regnes for at være museer i verdensklasse, men også Århus kunstbygning, Kvindemuseet i Danmark, Aarhus Bymuseum, Museum Ovartaci, Antikmuseet, Vikingemuseet, Naturhistorisk Museum og Steno Museet er bestemt værd at besøge.

Aarhus har mange parker og grønne områder; fremhæves skal især Botanisk Have, Mindeparken, Forstbotanisk Have, Marselisborgskovene, Riis Skov og Brabrandstien rundt om Brabrand Sø samt Årslev Engsø. Marselisborg Slotspark er åben for offentligheden, når dronningen ikke opholder sig på slottet.

Der er mange strande både nord og syd for Aarhus midtby; nærmest er Den Permanente Badeanstalt og Aarhus Havnebad.

For teater og koncerter kan Musikhuset Aarhus med Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Teater, Voxhall og Train anbefales.

Man kan se hestevæddeløb på Jysk Væddeløbsbane eller andre sportsgrene på NRGi Arena, der har stadion til fodbold og atletik samt flere haller, hvor den største især bruges til håndbold samt internationale stævner inden for en række idrætsgrene. Derudover er der mulighed for at more sig i sommerhalvåret i Tivoli Friheden, hvor der også er koncerter om fredagen i sommerperioden.

Måske er en af de allermest populære attraktioner at nyde stemningen på en af caféerne langs Aarhus Å.

Fakta om Aarhus

Bydel: Aarhus

Postnummer: 8000 Aarhus C, 8200 Aarhus N, 8210 Aarhus V, 8220 Brabrand, 8230 Åbyhøj, 8240 Risskov

Kommune: Aarhus Kommune

Indbyggertal: 352.751

Afstand til København: 307 km

Tog (transport): Aarhus H station

Behageligt nemt salg

“Ejendomsmægler.Nu fandt hurtigt 3 ejendomsmæglere til mig. Det var en utrolig behagelig proces hvor to af ejendomsmæglerne kom ud og vurderede lejligheden, og jeg fik boligen til salg kort efter. Sparede 35.000 kr.”

THOMAS ANDERSEN

HELLERUP

Sparede 67.500 kr

“Jeg havde besluttet mig for “min egen” lokale ejendomsmægler, men ville undersøge markedet fordi jeg synes det var dyrt. Ejendomsmægler.Nu sparede mig for 67.500 kr. på salæret og til en højere vurdering end min egen ejendomsmægler foreslog! Solgt på 7 dage.”

JULIE JØRGENSEN

AARHUS

Information for ejendomsmæglere

Er du ejendomsmægler? Ønsker du flere kunder i din ejendomsmæglerbutik? Vi kan hjælpe dig med at få flere kunder. Vi er altid interesseret i et godt samarbejde. Kontakt os venligst for mere information her: Kontakt os, hvis du har spørgsmål enten som boligejer eller ejendomsmægler

Gå til kontaktsiden

Gør som 14.255 boligejere.

Vi finder den bedste ejendomsmægler til dig.

Se vores handelsbetingelser

Vi er her for at hjælpe dig

Få op til 3 Gratis & Uforpligtende Vurderinger

BESTIL OP TIL 3 VURDERINGER
BESTIL OP TIL 3 VURDERINGER

  Få op til 3 gratis salgsvurderinger fra lokale ejendomsmæglere

  Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af dygtige mæglere, som er eksperter i dit lokalområde - gratis og helt uforpligtende


  Læs mere her