Brugerbetingelser

Senest opdateret 30.08.2022

  1. Betingelser for brug af Ejendomsmægler.nu

1.1 Ved at benytte Ejendomsmægler.nu accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

  1. Sådan fungerer Ejendomsmægler.nu

2.1 Ejendomsmægler.nu sætter brugere i forbindelse med udvalgte ejendomsmæglere for en gratis salgsvurdering..

2.2 Som bruger oplyser du via Ejendomsmægler.nu’s formularer dine kontaktoplysninger hvorefter du vil blive kontaktet og modtage tilbud fra op til 3-4 af vores tilknyttede mæglere inden for kort tid fra indsendelsen af dine kontaktoplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Ejendomsmægler.nu med de væsentligste indtastede oplysninger og så vil du asap blive kontaktet af vores tilknyttede udvalgte mæglere. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og vores tilknyttede mæglere. Denne kontakt sker, medmindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du at afmelde dig tjenesten inden for de 30 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til ejendomsmægler.nu på mail kontakt@3tilbud.nu.

2.5 Er det ikke muligt at indhente 3-4 tilbud på salgsvurderinger, så anbefaler vi du går med de mæglere der kontakter dig eller kontakter os, så vi kan forsøge at hjælpe med andre muligheder.

  1. Anvendelse af Ejendomsmægler.nu

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til Ejendomsmægler.nu eller de af Ejendomsmægler.nu udvalgte vores tilknyttede mæglere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Ejendomsmægler.nu’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Ejendomsmægler.nu til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugers oplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Ejendomsmægler.nu.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Ejendomsmægler.nu spærre tjenesten for den pågældende bruger.

  1. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Ejendomsmægler.nu formidler alene kontakten mellem brugere og vores tilknyttede mæglere. Ejendomsmægler.nu er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede salgsvurderinger, tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Ejendomsmægler.nu, hvorfor Ejendomsmægler.nu ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af de tilknyttede mægleres salgsvurdering eller tilbud.

4.3 Anvendelse af Ejendomsmægler.nu sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og vores tilknyttede mæglere er Ejendomsmægler.nu uvedkommende. Ejendomsmægler.nu bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med vores tilknyttede mægleren eller fejl begået af denne. Ejendomsmægler.nu bestræber sig imidlertid på, at vi kun samarbejder med de bedste, mest ordentlige, kompetente lokale mæglere. Ejendomsmægler.nu ekskluderer derfor vores tilknyttede mæglere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Ejendomsmægler.nu stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Ejendomsmægler.nu samarbejder med de bedste, mest ordentlige, kompetente lokale mæglere, som er udvalgt for at give dig den bedste oplevelse og optimale handel. Ejendomsmægler.nu kan dog ikke altid garanterer kvalitet, pris og service, da alt dette indgås og aftales mellem bruger og mægler uden indblanding fra ejendomsmægler.nu.

4.5 Hvor Ejendomsmægler.nu måtte være underlagt forpligtelser, da er Ejendomsmægler.nu ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Ejendomsmægler.nu’s kontrol, og som Ejendomsmægler.nu ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Ejendomsmægler.nu’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Ejendomsmægler.nu bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Ejendomsmægler.nu, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

  1. Immaterielle rettigheder

5.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Ejendomsmægler.nu og tjenestens ejer, Nkf 75 ApS, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Ejendomsmægler.nu” og ” Nkf 75 ApS”, internetdomænet ”Ejendomsmægler.nu”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Nkf 75 ApS. Benyttelsen af Ejendomsmægler.nu berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

5.2 Intet, relaterende sig til brugen af Ejendomsmægler.nu, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. vores tilknyttede mægleres) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Ejendomsmægler.nu bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

  1. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Ejendomsmægler.nu sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Ejendomsmægler.nu ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har ”Ejendomsmægler.nu” og ” Nkf 75 ApS”og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

  1. Privatlivspolitik og persondata

7.1 Brug af Ejendomsmægler.nu er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

7.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante vores tilknyttede mæglere og købermægler med henblik på salgsvurdering, salg af bolig og køberrådgivning.

  1. Ændringer

8.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Ejendomsmægler.nu. Fortsat brug af Ejendomsmægler.nu efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

8.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

  1. Lovvalg og tvister

9.1 Brug af Ejendomsmægler.nu og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

9.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Ejendomsmægler.nu, skal indbringes for de danske domstole med Retten i Horsens som værneting i første instans.