Privatlivs- og cookiepolitik

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Ejendomsmægler.nu, som ejer og driver Ejendomsmægler.nu, behandler dine persondata.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

Ejendomsmægler.nu er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages gennem Ejendomsmægler.nu.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlige. Du kan kontakte vores dataansvarlige her:

  • Ejendomsmægler.nu / NKF 75 ApS
  • Lyngsø Allé 3, bygn. 22,
  • CVR nr.: 42161071
  • Telefon: 49 404 404
  • Email: kontakt@3tilbud.nu

På trods af at Ejendomsmægler.nu ikke er etableret i EU, finder databeskyttelsesreglerne også anvendelse i Norge, hvorfor behandlingen ikke foregår uden for EØS. Endvidere vil du som besøgende kunne kontakte Ejendomsmægler.nu på dansk.

I dette afsnit beskrives kategorierne af persondata, som virksomheden behandler, hvor disse data stammer fra og formålet med behandling af personoplysningerne.

Hvilke persondata behandler Ejendomsmægler.nu

De data, du opgiver, er det ejendomsmæglerne som minimum skal bruge for at kunne give dig konkrete tilbud baseret på dine behov. De bliver ikke anvendt til andet end at give dig sådanne tilbud og det nødvendige administrative arbejde knyttet til dette. Formålet med behandling af personoplysningerne er derved at kunne levere den ønskede ydelse, hvilket indebærer, at brugeren modtager et eller flere tilbud fra uafhængige tredjeparter.

Du giver samtykke til, at de relevante ejendomsmæglere må kontakte dig via e-mail, telefon, SMS eller sociale medier med tilbud og gode råd vedrørende boligsalg.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Ejendomsmægler.nu behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne sikre op til fire tilbud. Der foreligger dermed legitime interesser, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for at kunne fremme tilbuddet til den besøgende, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra f.

Kategorier af personoplysninger

Ejendomsmægler.nu behandler navn og kontaktoplysninger såsom adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne yde den ønskede service videregiver eller overlader Ejendomsmægler.nu dine personoplysninger til uafhængige tredjeparter inden for EU, som skal give dig tilbud. Du vil blive oplyst om, hvilke aktører dine oplysninger videregives til.

De tilbud, du modtager via Ejendomsmægler.nu, vil begrænse sig til tilbud vedrørende boligsalg alene. Du vil oftest modtage tilbud via e-mail, SMS eller telefon inden for 30 dage. Du kan selvfølgelig altid framelde dig tilbudstjenesten igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til kontakt@3tilbud.nu.

Foruden ovenstående videregiver Ejendomsmægler.nu ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Det fremhæves, at ejendomsmæglerne er uafhængige tredjeparter, og at disse udtrykkeligt har samtykket i ikke at ville benytte personoplysningerne til andet end ovennævnte formål. Det kræver dermed udtrykkelig og særskilt hjemmel for afsendelse af eksempelvis nyhedsbrev eller lignende af de uafhængige tredjeparter. Indhentelse af anden samtykke er uvedkommende for Ejendomsmægler.nu.

Du kan selvfølgelig altid framelde dig igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til kontakt@3tilbud.nu.

Opbevaring af dine personoplysninger

Ejendomsmægler.nu opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant – dog maksimum 5 år.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til indhentelse af tilbud, herunder dokumentation overfor uafhængige tredjeparter angående leads. Indenfor en periode på op til 6 måneder herefter vil personoplysningerne typisk blive slettet.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

 Samtykke til indsamling af cookies

Ejendomsmægler.nu er indstillet således, at cookies først placeres på din computers harddisk, efter du har valgt, hvilke cookies Ejendomsmægler.nu må benytte. Der foreligger dermed et frivilligt og udtrykkeligt samtykke af de cookies, du har accepteret. Det fremhæves dog, at Ejendomsmægler.nu muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du ikke tager stilling til cookie-politikken. Det betyder samtidig, at der kan være services eller funktioner, som ikke kan benyttes, fordi det teknisk kræver cookies til at huske de valg, du har foretaget.

Trække samtykke tilbage

Det er til enhver tid muligt at trække samtykket tilbage fra cookie-deklarationen på Ejendomsmægler.nu. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontakt@3tilbud.nu. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil de pågældende cookies automatisk blive blokeret i din browser. Det fremhæves, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den placering af cookies på dit it-udstyr, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Hvordan beskyttes dine data?

Ejendomsmægler.nu er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Ejendomsmægler.nu træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis Ejendomsmægler.nu opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når Ejendomsmægler.nu ikke længere har pligt til at opbevare dem, og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk efter fem år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: kontakt@3tilbud.nu.

Ret til indsigt, rettelse og sletning

Det følger af persondataloven, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ejendomsmægler.nu behandler om dig.

Endvidere har du ret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for din almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde må Ejendomsmægler.nu fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.nu.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Ejendomsmægler.nu’s behandling af dine data eller hjemmesidens brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os på telefon, e-mail eller brev. Kontaktoplysningerne fremgår øverst på siden.

Ønsker du efter henvendelse til Ejendomsmægler.nu at klage over Ejendomsmægler.nu’s behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.nu.